සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-54
"සත්ව, පුද්ගල, ද්‍රවය, වස්තු" හැඳින්වීම
හටගත් සත්ව පුද්ගල ද්‍රවය වස්තු දුටු පමනින් ඇසු පමනින් එවැනි ආකාරයට දිස්වේ.මේවා සෑදී ඇති ආකාරය හේතුඵල සහිතව දැන ගැනිමට කර්මස්ථානයක්.
04:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව