සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-50
ප්‍රවෘර්ති සහ පටිසංධි පටිචිච සමුප්පාදය විග්‍රහය.
ආයතන හය හරහා මොහොතක් මොහොතක් පාසා පටිචිච සමුප්පන්න ක්‍රියා වලියක් සිදුවන්නේය .එය එසේ නම් අවිද්‍යාවෙන් පටන්ගෙන උපාදාන බව යන තැනදි මෙම මොහාතක් පාසා සිදුවන ක්‍රියා වලිය අවසන්වී ජාති ජරා මරන යන කොටස සත්වයා උප්පාදවි ලබන්නාවූ ජාතියේදී, උපතේදී සිට මරනය දක්වා විදින්ට වන ක්‍රියා වලියක්ද?
30:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව