සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-49
විඤ්ඤාණ සහ චිත්ත පිලිබදව.
විඤ්ඤාණ පිරිසිදුවු විට චිත්තවේ. චිත්ත අපිරිසිදුවු විට විඤ්ඤාණවේද?
30:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව