සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-48
සිත යනු.
1.සිත යනු කුමක්ද? කවර ස්වාභාවයකින් යුක්තද?
2.හට ගන්නා පිලිවෙලද පවතින්නා පිලිවෙලද අරමුනු කරා සැලිසැලි පවතින අයුරුද විනිවිද යන හැටි නුවනින් සලකමින් සියුම්ව සිත දකින්න හැටි ලෙස පහදාදෙන්න.
කාය විඤ්ඤප්ති වචී විඤ්ඤප්ති පහදා දෙන්න.
05:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව