සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-42
නිිවන් දැකිය හැක්කේ කවදාද?
නිවන යනු මේ ආත්මයේදීම ලගා කර ගැනීමට හැකි දෙයක්ද? නැත්නම් ආත්ම ගනනක් වීරිය කල යුතු දෙයක්ද?
10:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව