සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-40
මතු හටගන්නා දෙය වොත්තපන අවස්ථාවේදී වෙනස් කල හැකිද?
මතුහට ගන්නට හේතු කාරකඇති තවම ක්‍රියාකාරිත්වයට නොපැමිනි එහෙත් මතු හට ගන්නට කර්ම ශක්තිය හේතු ශක්තිය පවතින විඤ්ඤානද විඤ්ඤානස්කන්ධයට අයිති බව විවරන ලබන මහ බෝසතානන් වහන්සේලා මතු මෙබදු නමින් මෙබදු ගෝත්‍රයක මෙසේ ඉපද බුදුවෙනවායයි දේශනා කර තිබෙනවා.එසේ නම් පුද්ගලයකුගේ විපාක සිත වොත්තපන අවස්ථාවේ තමන්ට අවශය පරිදි වෙනස් කර හැකි බවත් ධර්මයේ සදහන්වේ.එසේ පුලුවන් නම් මතු හට ගන්න කර්ම හක්තිය අනාගතය දෙස බලාකෙසේ කිව හැකිද?
06:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව