සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-37
ගෙදර බුද්ධ පූජා තැබීමට සුදුසු ස්ථානය.
ගෙදර බුද්ධ පූජා තැබීමට සුදුසු ස්ථානය.
12:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව