සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-36
දස දිසාවට ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන ආකාරය.
දස දිසාවට ආර්ය මෛත්‍රිය වඩන ආකාරය පැහැදිලි කරදෙන්න.
21:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව