සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-35
දානයේ ආනිසංස දුන් දෙය අනුව වෙනස්වේද?
දානයක් දෙන විට විවිධ දේවල් දානය විදියට දෙනවා කිරි පැනි පලතුරු ආදියයි. මේ ආදියෙන් විවිධ දේවල් වලට වෙන වෙනම ආනිසංස තිබේද?
50:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (35 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව