සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-34
දහම් මග යන අය දැන ගතයුතු වැදගත් කරුනක්.
දහම් මග යන අපට පෙරදිමෙන් ලෝකයා සමග මුහුවිම මුලාවක් බව ටිකෙන් ටික වැටහේ.රැකියාවේදී කටයුතු නොකරන දිනට තනිව කාලය ගතවේ.එවැනි දිනයන් හිදි ඇතැම් විට කිසිම දෙයක් නොකර නිකම්ම ඉන්නා අවස්ථා ඇත.කරන්න දෙය කුත් නැති මෙවැනි අපට දහම් මාර්ගයෙන් ඇති උපදෙස් පහදා දෙන්න.
16:32
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව