සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-33
චතුර්ථ ධ්‍යාන උපේක්ෂාව.
චතුර්ථ ධ්‍යානයට එලබි එහි රැදී සිට ලෝකය බැලීමට උපේක්ෂාව උපකාරවේද?
01:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව