සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-31
ආර්ය සමාධියක්.
දහම් දැක ඇති අපහට ඇස කන නාසය දිව කය මන යන ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් නිදහස් වීමට සිත තැබූ විට යම් කිසි සමාධියකට පැමිනේ.වෙනත් කමටහන් වලට වඩා සමාධිය මෙම භාවනාවෙන් වැඩෙන බව හැගේ.මෙය කුමක්ද?
08:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව