සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-28
ඇලීම පැහැදිලි කරගැනීම.
ඇලීම සියුම්ව දැක පැහැදිලි කරගන්නේ කෙසේද?
05:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව