සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-24
සිතුවිලි පහල කිරීමට මොලය උදව්වේද?
සිතුවිලි පහලවිමට භවාංග සිත සමග මොලය උදව්වේදැයි පැහැදිලි කරදෙන්න.
10:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව