සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-17
කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප විග්‍රහය.
කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප පහදා දෙන්න.
10:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව