සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-16
ගොන් බාන - මිනී අළු.
1.ගොන් බානක් බැදි කරත්තයක් මත සුදු විශාල බුදුපිලිම වහන්සේ නමක් වැඩ සිටීම හා පාසැල් වැනි ගොඩ නැගිල්ලකට ගොස් එ සැනින්ම ආපසු පිටවීම මෙය මා තුල යම් දහම් අර්ථයක් ගැබ්වි ඇත්නම් එය වටහා දෙන්න.
2. මෙම ස්ථානයෙන් අප ලබා ගන්නා පිරිත්පැන් මිනී අලු වල විස නැති විම සදහා ඉසීමට සුදුසුද? ඉන් අවැඩක් සිදුවේද? නොදැනුවත් කමින් සිදුවිනම් කමා කර ගන්නේ කෙසේද?
10:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව