සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-08
ආදරය - නිරුක්තිය
1.ආදරය කියන වචනයේ නිරුක්තිය පහදා දෙන්න.
2.තරුනයකු හා තරුනියක් අතර ආදරයට හේතුව සසර ගමනේදී ඇති ගනු දෙනුවක්ද?
3.ආදරයක් ඇතිවුවිට එහි ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරනය සිදුවිමට අවශය කරැනු සියුම්ම මට්ටම දක්වා සරල මට්ටම දක්වා විදර්ශනා කර බැලිමකල යුත්තේ නකසේද?
31:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ආදරය
කෑදර
කරදර
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව