සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-65
බුද්ධ පූජාවට කාලය.
බුද්ධ පූජාව සදහා නියම කර ගත් කාලයක් තිබේද?
19:42
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව