සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-64
ගැබ් ගන්නා ආකාරය (ධර්මයට අනුව)
දර්ශනයන්, ශ්‍රවනයෙන්, ස්පර්ශයෙන් ගැබ් ගන්නා බව බුදුන් වදාරා ඇත. මෙහිදි මනුක්ෂයකු සම්බන්ධව කථා කිරීමේදී යුක්තානුවක් හට ගෙන කර්මජ කය ගැබ තුලට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?
05:22
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව