සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-63
නිකාය බේදයෙන් සංඝ බේදය සිදුවේද?
භික්ෂූන් වහන්සේලා නිකාය වශයෙන් බේදවී කටයුතු කිරිම මගින් සංඝ බේදය වර්ථමානයේ සිදුවේද?
07:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව