සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-61
සිහිය බැද තැබීම යනු කුමක්ද?
1.සතර සතිපට්ඨානය යනු සිහිය බැද තැබීමයි මම අසා ඇති හැටි. එසේ සහිය එක තැනම තිබිබොත් කය අනුව වේදනා අනුව චිත්ත අනුව ධර්ම අනුව විමර්ශනය කර ගැට ලිහා බලන්නේ කෙසේද?
2. සාදු යන පදයෙහි අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන්න.
3. සබ්බ ලොකේ අනබිරත සංඥා පැහැදිලි කර දෙන්න.
08:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව