සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-60
වැරදියට වටහා ගැනිමක්.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් යමක් ඉල්ලා සිටිවිට එය ලබෙන බව පැහැදිලිවි ඇත. එසේ ඉල්ලා සිටිය යුතු නිවැරදි ක්‍රමය කුමක්ද?
19:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව