සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-59
සෝවාන් ඵලය භාවනාවෙන් ලැබිය හැකිද?
යමෙකු සෝවාන් ඵලයට ලගාවිමට උත්සහ කරන්නේ නම් ඔහු විසින් නිතරම වැඩිය යුතු භාවනාව කුමක්ද?
30:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව