සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-58
පූර්වන්ත අපරන්ත පංචස්කන්ද විස්තරය.
පූර්වන්ත, අපරන්ත, පූර්වන්ත අපරන් පංචස්කන්ද විස්තරය.
03:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව