සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-57
පටිසංධිය ගැන.
14 වන චිත්තක්ෂනයේදි පිටවන ස්වාභාවයමද 15 වන චිත්තක්ෂනයේදි පටිසංදි වන්නේ.
04:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව