සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-52
ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා විග්‍රහය.
ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජාව අර්ථ දක්වා බෝධි පූජාව බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව පවත්වන ආකාරය විස්තර කර දෙන්න.
08:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව