සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-48
භික්ෂුනීන්ට අෂ්ඨගරු ධර්ම පැනවිමට හේතු.
උපසම්පදා වී සියවසක් ගිය භික්ෂුනීයට එ දවසම උපසම්පදා වු භික්ෂුවකට වැදිය යුතු බව අවවාද ආදිය පිලිපැදිය යුතු බව අෂිඨ ගරු ධර්ම වල සදහන් වේ. මෙයට හේතුව කුමක්ද?
06:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව