සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-46
චක්ඛු, සෝත, ඝාන, ජිව්හා, යනාදියේ නිරුක්ති.
චක්ඛු, සෝත, ඝාන, ජිව්හා,කාය, මන යනාදියේ නිරුක්ති
07:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
චක්ඛු
සෝත
ජිව්හා
කාය
මන
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව