සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-45
දෝෂ ඉවත් කර ගැනිමට නම්.
මිට වසර 20කට පෙර නිවස සෑදීමට පටන් ගෙන තවම අවසන් කිරීමට නොහැකිව ඇත්තේ මුදල් හිග තාවයක් නිසා නොව ගෘහ ශිල්පියා කල ගුරුකමක් බව ඔහු ගෙන්ම දැන ගැනිමට හැකිවිය.එය ඉවත් කිරීමට සූදානමින් සිටියදී ඔහු මිය ගියේය.පේන කරුවන්ගෙන් අසා කල දේවල් මේදක්වා හරිගියේ නැත.මෙම දෝෂය ඉවත් කර ගැනීමට පිලියමක් කියා දෙන්න.
05:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව