සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-44
ජාති සොතාපන්නයකු එය නොදැන පව් කරයිද?
පෙර ආත්මයේ සෝතාපන්න වු අයකු නැවත මනුක්ෂ ලොකයේ උපත ලැබු පසු ඒ බව දැන ගන්නේ කෙසේද? ඒ දැන ගැනීමට ප්‍රථම ඔහු ගෙන් පව් සිදුවේද?
16:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව