සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-40
නිවනට මග දැන ගැනීම.
ඔබ වහන්සේගේ දහම් ඇසුවෝ අප කරන සීල භාවනා හෑල්ලුවට ලක් කරයි.පලමුව ධර්මය ශ්‍රවනය කරන ලෙස මාහට කියයි.මා සැමදා ගුවන් විදුලි රූපවාහිනී ධර්මදේශනා අසමි. අප අසන බන පිලිගැනිම් සීල සමාදාන බුද්ධ ධර්මය නොවේ දැයි දැන ගැනිමට පැමිනියෙමි.අප කරනා අසනා පිලිපදිනා දේ වැරදි දැයි හේතු සහගතව පැහැදිලි කරදෙන්න.බුද්ධ ධර්මය දෙකක් තිබිය හැකි නොවන නිසා.
37:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව