සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-39
පිරිත් පැන් පිරිත් නූල් වල ශක්තිය පිහිටන කාලය.
පිරිත් පැන් පිරිත් නූල් වල ගැබ් කල ශක්තිය කෙපමන කලක් පවතීද?
07:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව