සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-38
පහාන සංඥා...ආදියෙහි විස්තරය.
පහාන සංඥා විරාග සංඥා...සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා ආදියෙහි විස්තරය.
02:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව