සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-35
සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මයට ත්‍රිලක්ෂනය ඇතුලත් නොවන්නේ මන්ද?
සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මයන් තුල ත්‍රිලක්ෂනය ඇතුලත් නොවන්නේ මන්ද?
05:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව