සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-33
ස්කන්ද සමානුපාතික නියමය විග්‍රහය.
ස්කන්ද සමානුපාතික නියමය පැහැදිලි කර දෙන්න.
13:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව