සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-32
උප්පාද ...සමුප්පන්න ආදි විස්තර.
උප්පාද උප්පන්න පරිපුන්න...සමුප්පන්න ආදි විස්තර.
01:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (926 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව