සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-30
විචිකිචිචාව යනු.
විචිකිච්චාවයනු විකෘර්ති කෘතයයි ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවලින් අසා ඇත.නමුත් බෙෘද්ධ පොත පතෙහි බුද්ධාදී අට තැන යයි සදහන්ව ඇත. පහදා දෙන්න.
08:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව