සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-29
යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලපාන්නේ කොයි කයටද?
යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලපාන්නේ කර්මජ චිත්තද කොයි කයටද?
03:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව