සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-28
සෝවාන් මාර්ගයේ සිට සෝවාන් ඵලයට පත්විම
සෝවාන් මාර්ගයට බැස ගැනීම සහ සෝවාන් ඵලයට පත්විම අතර වෙනස හා ඒ දෙක අතර තිබිය හැකි කාල පරායාසය කුමක්ද?
14:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව