සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-26
රන් රිදි රන් තැබිලි තෙල් යහපත් සිද්දි වලට සුදුසු මන්ද?
රන් රිදි සුදු හදුන් රන් තැබිලි තෙල් ආදී ද්‍රව්‍ය වල සිද්දි බල විශාල වශයෙන් හා ඉක්මනින් කාවදිනිනේ කුමන ද්‍රව්‍යයේද?
19:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව