සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-25
මාර්ගය වැඩෙන බවට ලකුණු
ගීතයක් ඇසෙන විට එහි යථාස්වාභාවය හදුනාගෙන පෙර කල මුලාවේ ඇලී සිටි අවදියේ මේන් එහි නොඇලේ. එහෙත් එකල ප්‍රිය වූ ගීතයක් ඇසෙන විට කය ඒ අනුව ක්‍රියා නොකෙරුවත්, සිතින් එහි පද වැල් කියවේ. මෙය මාර්ගය වැඩීමේ දුර්වලතාවයක්ද? නැතිනම් සාධාරන චිත්ත සමුහයක්ද? ඇසිම නිසා ගැටිම දැනට මට විශේෂ වී දැනේ.
15:07
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව