සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-18
ආර්ය මාර්ගය සහ ප්‍රධම ධ්‍යානය අතර වෙනස.
ප්‍රධම ධ්‍යානයේ ලක්ෂන සහ ආර්ය මාර්ගයෙන් එයට එලබෙන අයුරු පහදාදෙන්න.
17:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව