සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-14
පටිසංධිය පිලිබව වැරදි විග්‍රහයන්.
පටිසංධි චිත්තය උප්පාදක්ෂනයෙදී කාය භාව වස්තු දසක මුලින් පහලවී පසුව 11වන සතියේදී චක්ඛු සෝත ගාන ජිව්හා දසක පහලවන බව දක්වා ඒවා ඒකවර පහල නොවීමට හේතුව කුමක්ද?
18:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව