සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-08
බාදාවෙන් තොරව කටයුතු කර ගැනීම.
අපගේ වැඩිහිටියන් ගමන්ට බන භාවනා කර ගැනීමට ගේ දොර වැඩකටයුතු දරු මුනුබුරන්ගේ වැඩකටයුතු බාදාවක් බව නිතර පවසති.එහෙත් එම කටයුතුවල නොඅඩුව යෙදේ.මේ ගැන කනස්සල්ලේන් පසුවේ. නිදහස් තැනකට ගොස් බන භාවනා කිරීම ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට පහසු ක්‍රමය විග්‍රහ කර දෙන්න.
08:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව