සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-04
දානය දිය යුත්තේ පිරිත් දේශනයට පසුවද?
පිරිත් දේශනයෙන් පසු දානය පිලිගැන්විය යුතුද? දානය පිලිගැන්වීමෙන් පසු පිරිත් දේශනය කල යුතුද?
12:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව