සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-43
සංඛාර වල විවිධත්වය.
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤාය පස්සති....ගාථාවේ එන සබ්බේ සංඛාරා පහදාදෙන්න.
07:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව