සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-39
ඒතං සන්තං ගාථාව ප්‍රායෝගිකව වඩන ආකාරය.
ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදංසබ්බ සංඛාරසමතෝ...මේ භාවනාව නිවන් දක්නා තුරුම වැඩෙණා හැටි පහදා දෙන්න.
12:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව