සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-33
ඉරියාපත භාවනාව ප්‍රායෝගිකව.
ඉරියාපත භාවනාව ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුන කරගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරදෙන්න.
24:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව