සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-32
ලෙෘඛික දේවල් සදහා කුසල් කිරීම.
අප සාසනික ආධාර හා පිරිකර පූජා කර ලෙෘඛික දේවල් ප්‍රර්ථනා කිරීමෙන් ආර්ය මාර්ගය පූර්නය කිරීමේදී නිවැරදිද?
30:13
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව