සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-29
පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පටිච්චසමුප්පාදය
පංච උපාදානස්කන්ධයේ ගොඩ නැගීම හා පටිච්චසමුප්පාදය අතර ඇති සම්බන්ධය පහදා දෙන්න
34:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව